Boris Blastoff - Finally Dreams About Life

i want to
ring like a bear
dance like a lion
roar like a kangaroo
box you
love like a bell

ring like a lion
dance like a kangaroo
roar you
box like a bell
love like a bear

ring like a kangaroo
dance you
roar like a bell
box like a bear
love like a lion

ring you
dance like a bell
roar like a bear
box like a lion
love like a kangaroo

ring like a bell
dance like a bear
roar like a lion
box like a kangaroo
love you

(Dick Higgins)

0 comentários: